Четвъртък, 4 Март 2021г.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАПОВЕД №РДА 09-214/28.04.2020 Г.  ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ  НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  ЗАПОВЕД №РДА 09-214/28.04.2020 Г.  ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ