Понеделник, 22 Юли 2024г.
Aдминистративно обслужване

Заевление за издаване на Удостоверение за заършен гиназиален етап              

Заевление  за издаване на Дубликати

Заевление за Валидиране

Дубликати

Признаване от чужбина I - VI клас

Проверка способности

Валидиране

Приемане и преместване