Четвъртък, 21 Септември 2023г.
Aдминистративно обслужване

Заевление за издаване на Удостоверение за заършен гиназиален етап              

Заевление  за издаване на Дубликати

Заевление за Валидиране

Дубликати

Признаване от чужбина I - VI клас

Проверка способности

Валидиране

Приемане и преместване