Понеделник, 11 Декември 2023г.
В СУ „Йордан Йовков“ се проведе работна среща за споделяне на добри педагогически практики

 

 

 

 

 

 

На 06.11.2023 г. по покана на г-жа Ваня Енчева - старши учител  по биология и здравно образование, в СТЕМ кабинета на СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали  се проведе работна среща за споделяне на добри педагогически практики.

На срещата  присъстваха г-жа Петя Налбантова - ст. експерт по природни науки и екология, ръководството на  училището,  членовете  на МО по природо-математическите дисциплини, класната  ръководителка  и родителите на единадесетокласничките, както и учители и ученици, проявили интерес по темата.

 Ученичките  от 11. а клас - Веселина Георгиева и Джейда Апти   представиха проект на тема ,,Ероxy art“, с който ще се явят на ХХI Национално състезание по природни науки и екология в град Габрово.

Претендентите за отличие предлагат стратегия за включване на поредната иновация в обучението по биология и здравно образование и провокират интереса на учениците да изучават биологичните обекти по забавен и атрактивен начин.

По време на представянето на проекта те разясниха какво са всъщност епоксидните смоли, как се смесват, какви са основните безопасни видове смоли, подходящи за проекти  в училище, какви са подходящите аксесоари към тях  и  не на последно място как се изработват  отливки от тях. В прегръдките на смолата, подобно на янтарни капки, единадесетокласничките запечатаха десетки представители на тип Членестоноги, както и различни  растителни органи: цвят, лист, семе, корен, стъбло, плод. За нуждите на проекта момичетата през лятната ваканция хербаризираха десетки цветове и листа, препарираха редица  насекоми и не пощадиха сили и време да се подготвят теоретично по темата. Момичетата заедно с тения преподавател сами изработиха няколко уреда, улесняващи работата на отбора: телескопичен ентомологичен сак, хербаризатор и препаратор за насекоми. Освен изработването на  уредите, отборът на „Йовков“ самофинансира проекта си, предавайки в продължение на няколко дни старо желязо в пунктовете за вторични суровини.

Клуб „Журналист“