Сряда, 19 Юни 2024г.
Мероприятия посветени на патронния празник 2023/2024 учебна година в СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали

Време – 16.10 – 09.11. 2023 г.

Място – СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали

Участници – ученици, учители и родители от СУ „Йордан Йовков“

1. Конкурси посветени на празника:

СУ “Йовков търси талант

КАТЕГОРИИ:

1) музика

- песен

- танц

- музикален инструмент

2) актьорско майсторство, свързано с творчеството на Йовков

3) рисунка – “Бялата лястовица – път към доброто и надеждата”

2.  Други мероприятия:

-           Посещение на театрални постановки - октомври-ноември 2023 г.

-           Поставяне на кутии с категории за записване в конкурса за таланти на втория етаж

            – 16.10 – 18.10.2023 г.

-           Избор на членове в комисиите по оценка на участниците в конкурсите

-          Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурсите по категории

            - 20.10.2023 г.

-           Провеждане на конкурсите 23.10 – 27.10.2023 г.

-           Поход – 27.10.2023 г.

-           Съвещание на комисиите и избор на победители 2.11 – 3.11.2023 г.

-           Изложби от: рисунки – 06.11.  – 8.11. 2023 г

-          ЧК - Посветен на Йовков и творчество му – четене на Йовкови творби по класове

            -1-12 клас – 07.11. 2023 г.

3.  Заключителна част –  изпъление на спечелилите учениците от всички категории, музикално изпълнение, танц и награждаване на учениците от конкурса “Йовков търси талант” – 09.11.2023 г.

4. Дрескод за ученици и учители - облекло с народни мотиви!

           

Мероприятие

Срок

Отговорник

  1.  

Обявяване на конкурса /изготвяне на обява/

Изготвяне на правила

16.10.2023  год.

Севда Митева

Назифе Местан

Зд.Тодорова

  1.  

Изготвяне на протоколи с имената на класираните в конкурсите ученици и предаване на М. Митева

03.11.2023 г.

Комисии: Учителите по съответните дисциплини, Веселин Дойчев, Радка Дукова и ръководството на училището

  1.  

Подреждане на изложба с  рисунките, участващи в конкурса

 

06.11.2023 г.

Н. Бързат,

Р. Христова,

  1.  

Провеждане Час на класа посветен  на Йовков и творчество му

07.11.2023 г. /вторник/

Класните ръководители

I –XII клас

  1.  

Изготвяне на сценарий за награждаване на победителите в конкурсите, репетиции, музикално изпълнение

11.2023 г.

Здр. Тодорова

Г. Матева

Г. Тодорова

 

  1.  

Оформление на мястото на сцената – декори, осигуряване на камера за заснемане на събитието

08.11.2022 г.

Д. Махмуд

Н. Бързат

Р. Христова

С, Ангелова

  1.  

Изготвяне на грамоти

06.11.2023 г.

Н. Местан

М. Митева

  1.  

Закупуване на награди на отличените в конкурсите ученици  

07.11.2023 г.

Комисия:

М. Митева,

Д. Мечтанова,

Н. Бързат

М. Банчев,

Р. Гинева

  1.  

Медийно отразяване на събитията

постоянен

Елм. Димитрова,

Н. Нури