Понеделник, 22 Юли 2024г.
Откриха новата учебна година в СУ „Йордан Йовков“
чуй новината

По традиция днес бе дадено началото на новата учебна година в СУ "Йордан Йовков" в гр. Кърджали.

Стотици развълнувани ученици, родители, учители, бивши възпитаници се събраха в двора на училището, за да отбележат събитието, на което специален гост и водещ бе самата Червена шапчица.

Сред официалните гости, дошли да споделят радостта от първия учебен ден и да отправят своите благопожелания към учителите и учениците на „Йовков“, бяха Ширин Сюлейман - директор на дирекция "Хуманитарни дейности",  Снежа Калитвенцова – старши експерт организация на средното образование в РУО Кърджали, Марияна Георгиева – директор РЦПППО – Кърджали, Златка Пеньова – директор на център за подкрепа за личностно развитие – ОДК, гр. Кърджали, Христо Христозов – гл. ас. д-р към ПУ „П. Хилендарски“, ф-л „Любен Каравелов“ – Кърджали, Марияна Ликова – директор на Общински център за култура и младежки дейности, Ани Димитрова – директор на Център за кариерно ориентиране, гр. Кърджали, Надежда Тодорова – бизнесдама.

Госпожа Людмила Чаушева – заместник-директор, прочете приветственото слово на директора на училището – Недялка Кюпрюджиева, в което тя отправи своите поздравления към новопостъпилите 152-ма ученици в 1. и 8. клас и към голямото семейство на СУ „Йордан Йовков“, които съхраняват ценностите и традициите на любимото  училище, което през изминалите години се превърна в символ на  стремеж към  духовност, просвещение и иновации, в истински трамплин за едно по-добро бъдеще. „Учебното ни заведение е този притегателен символ, който дава началото и края на един смислен живот. То е храмът, който събира в себе си ум и знание, наука и изкуство, пътешествия и откриватели, болки и победи.“ –гласеше още словото. Тя пожела новата учебна година да бъде здрава, успешна и цветна, изпълнена  с много творчески изяви и награди.

Празничната програма продължи с предаването на Ключа на знанието от второкласниците на първокласниците, с много танци, стихчета и песни, които развълнуваха и приповдигнаха  настроението на присъстващите.

С много вълнение и трепет първокласниците, преминавайки през шестицата, прекрачиха прага на училището, съпроводени от усмивката на първия учител. Вълшебството на тези мигове ще води към големия свят на неоткрити истини, на неизпитани трепети и красота и останалите ученици, които прекрачиха прага на СУ „Йордан Йовков“, редом със своите учители.

Клуб „Журналист“ и клуб „Фото свят“