Сряда, 19 Юни 2024г.
Учител от СУ „ Йордан Йовков“ сподели опит на национален педагогически форум

В седмицата на предприемачеството, госпожа Галина Попова – старши учител по икономически дисциплини в СУ „Йордан Йовков“ получи възможност да сподели натрупания си опит в областта на предприемачеството на VI Национална Пeдагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“.  Конференцията  се проведе от 16 до 18 ноември в град Банско, организирана от фондация "Кузманов". Следвайки новостите в Държавния образователен стандарт за предучилищно и училищно образование, обявени от МОН, госпожа Попова  дискутира с колегията иновативни методи на обучение. Тя презентира доклад на тема: „Проектно - базирано  обучение  по  Предприемачество  чрез интегрирани  екипни  задания“. Научната разработка има за цел да бъдат събрани и представени актуални научни изследвания и добри практики, свързани с проектното обучение и приложението му в процеса на обучение и възпитание на децата и учениците от различни степени на образование.

Клуб Журналист