Понеделник, 25 Септември 2023г.
Клуб ,, Бялата лястовица“ се включиха в Националната инициативата, ,,Доброволчески екологични предизвикателства- днес и сега за по- чиста и здравословна среда“
чуй новината

Доброволците на  БМЧК от клуб ,, Бялата лястовица“ към СУ ,,Йордан  Йовков“ с удоволствие се включиха в Националната инициативата, под надслов ,, Доброволчески екологични предизвикателства- днес и сега за по- чиста и здравословна среда“.

 По повод 1 юни с весел смях и забавни игри се организира проявата, свързана с екологично образование и възпитание на подрастващите.

  Децата от 3.в  клас с класен ръководител Лидия Бонева научиха повече за наболелите  проблемите на  планета Земя, породени от неразумната човешка дейност. Организираните от белокрилите лястовици екологични игри, помогнаха за повишаване на осведомеността на малките ученици по проблеми, касаещи екологията и опазването на планетата чиста. Важно е да се насърчат все повече ученици да имат критично отношение към  замърсителите  на природата, да се  формират умения за  опазването на околната среда чрез рециклиране, намаляване на отпадъците и опазване на ресурсите, без които не можем.

 

Клуб „Журналист“