Събота, 25 Май 2024г.
Ден на Европа в „Йовков“
чуй новината

За Европа 9 май е ден на обединението и мира, а по дългогодишна традиция за СУ „Йордан Йовков“ 9 май  е ден на ученическото самоуправление. Той започна с оперативка преди първия учебен час.  Учителската стая приюти младите ентусиасти, решили да опитат вкуса на предизвикателството да застанат пред своите съученици. Изпълняващ ролята на директор на училището бе дванадесетокласникът  Петър Диков. Приемайки властта от директора- госпожа Н. Кюпрюджиева, той заяви, че за него е чест в този ден  да заеме най- високата длъжност  и допълни, че ще я изпълнява отговорно и достойно.  Ученичката от 12. б клас - Даниела Ангелова зае мястото на  заместник -директора по учебната дейност на начален етап - госпожа Л. Чаушева, а Стефания Йорданова от 12. а клас изпълняваше длъжността на господин Ст. Георгиев - заместник -директор по учебната дейност на прогимназиален и гимназиален етап. Длъжностите на педагогическия съветник, психолога, ресурсния учител и техническия секретар  бяха заети от учениците: Мария  Сиракова от 12. а клас, Есма  Ахмед  от 12.б клас, Сенем  Ахмед от 11. б клас и  Есин Изет – 12. а клас.

Необичайният ден завърши с обща оперативка, на която учители и ученици споделиха своите впечатления от разменените роли. Думата взеха „малките учители“, които отбелязаха сериозните си наблюдения и изводи както за професията на педагога, така и за отговорностите на ученика.

Директорът на училището – госпожа Н. Кюпрюджиева, поздрави учениците за успешното им заместване и за това, че са изпълнили целите на този специален ден, а именно да се променят гледните точки в образователния процес и всеки от участниците в него да си даде сметка за нагласите, проблемите и отговорностите на другия.

В следобедните часове последва изключително интересно и образователно мероприятие, в което йовковци демонстрираха креативност, знания и любознателност. По атрактивен начин и пред цялата училищна общност всеки клас представи културата, традициите и интересните факти за определена държава- членка на Европейския съюз.  Въодушевлението при подготовката им бе неописуема, а представянето им още повече. Учениците освен, че се забавляваха, научиха и много нови неща за държавите в Европейския съюз и историята за създаването му.

След представянето на и на последната страна, ДФВГ, приканвайки всички, запяха европейския химн - „Ода на радостта“.

Клуб „Журналист“