Понеделник, 11 Декември 2023г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
чуй новината

На 28.03.2023 г., в час по гражданско образование, съдия Васка Халачева от Окръжен съд – Кърджали се срещна с единадесетокласници от Средно училище „Йордан Йовков“ – Кърджали и изнесе пред тях лекция на тема „Съдебни процедури с участието на деца, правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита. Как в съдебното производство се определя размерът на издръжката на малолетни и непълнолетни деца, при развод на родители или родени от фактическо съжителство на родителите. Какво е производство по чл.127а от Семейния кодекс – спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина“.

Съвсем накратко, но с най-важни и съществени понятия, и на много достъпен за учениците език, съдия Халачева разказа за органите, които се грижат за правата и защита на децата, а в частност - как се упражняват и защитават техните права в производството пред съд при един бракоразводен процес, или при спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина.

Много голям интерес предизвика сред подрастващите темата на лекцията, която представи магистратът, и беседата, в която се превърна урока, с въпроси от страна на учениците, продължи и след като звънеца за края на часа удари.

 Представената от съдия Васка Халачева лекция бе част от редицата предвидени за учебната 2022/2023г. по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като тази година лекциите се представят съвместно между  Окръжен съд – Кърджали, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Кърджали.

 

28 март 2023 г.                                   

  Христина Русева,

 „Връзки с обществеността“

  Окръжен съд – Кърджали

тел.:  0361/58183; 0882745656;

 kardzhali-os@justice.bg

  https://kardzhali-os.justice.bg/