Понеделник, 11 Декември 2023г.
В „Йовков“ родители и ученици рисуваха на чаша чай

По повод 25 март – Ден на търпението и Благовещение, в СУ „Йордан Йовков“  родители и ученици рисуваха на чаша чай на тема „Доброто в нас“. Пролетно украсеното фоайе на втория етаж  се превърна в истинско арт ателие, където с много ентусиазъм родителите и техните деца разкриха  без думи, само с цвят и форма, мислите, чувствата, емоциите и идеите си за доброто. Под звуците на приятна музика и аромата на билков чай и бисквити се родиха прекрасни картини, които ще бъдат изложени на изложба в училището.

Празничното арт забавление създаде скъп спомен и приятно споделени мигове с приятели и семейство. То е от онези малки моменти в живота, които ни сближават и създават красиви и незабравими спомени.

Директорът на училището, госпожа Недялка Кюпрюджиева, поздрави учениците и родителите за примера, творческата креативност и създалата се приятна  атмосфера. Тя добави, че несъмнено мероприятието ще се превърне в традиция на училището, след което връчи грамоти на всички участници.

 Инициативата е част от Проект BG05М2ОП001- 3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ , Дейност 6 –„Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта“.

Поддейност 6.3. - Кампании за превенция на насилието и тормоза в детските градини и училищата, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците.

 

Клуб „Журналист“