Събота, 25 Май 2024г.
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: психолог
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2023-03-07
МЯСТО НА РАБОТА: СУ"Йордан Йовков",Кърджали
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по приложна психология
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: минимум 2 години
ДРУГИ: умение за работа в екип
РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО