Сряда, 19 Юни 2024г.
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми учители и ученици и родители,

Изразявам огромната си благодарност – от свое име, от името на целия педагогически и непедагогически екип за активното ви включване и подкрепа в организираната благотворителна кампания в СУ “Йордан Йовков“, гр. Кърджали: Набиране на средства за подпомагане лечението на нашата ученичка от 5. г клас Дамла  Саим Мюмюн.

Радвам се да съобщя, че събраната обща сума от благотворителната кампания е 5110 лева.

Дарените средства от различните дейности, осъществени от 13.02. до 01.03.2023 г   – дарения по класове, дарителска кутия, благотворителни кулинарни и мартенски базари по дейности:

Дарителска кутия- 1330 лв.

Кулинарен базар – 740 лв.

БМЧК – клуб „Бялата лястовица“- 400 лв.

1. а клас – 120 лв.

1. б – 60 лв.

2. б – Ата и Билге - 30 лв.

4. в – 310 лв.

4. г – 210 лв.

МО начален етап:

1. клас – 740 лв.

2. клас – 350 лв.

3. клас – 550 лв.

4. клас – 270 лв.

 

Събраната сума от 5110 лева е преведена по дарителската сметка на майката на Дамла Сабрие Ахмед Мехмедали с IBAN: BG59UNSR70001522967781 при УниКредит Булбанк.

 

Скъпи дарители, приемете моите най-искрени пожелания за Здраве, Вдъхновение и Благоденствие на Вас и Вашите семейства!
 

Нека Доброто тържествува!                                       

Недялка Кюпрюджиева

Директор на СУ „Йордан Йовков“