Четвъртък, 19 Май 2022г.
Денят на ученическото самоуправлението в СУ „Йордан Йовков“

За Европа 9 май е ден на обединението и мира, за Русия 9 май е ден на победата, а по дългогодишна традиция за СУ „Йордан Йовков“ 9 май  е ден на ученическото самоуправление . Той започна с традиционна оперативка преди първия учебен час.  Учителската стая приюти младите ентусиасти, решили да опитат вкуса на предизвикателството да застанат пред своите съученици. Изпълняващата длъжността Директор на училището Айсун Сюлейман, откривайки оперативката, сподели целите на този специален ден, а именно да се променят гледните точки в образователния процес и всеки от участниците в него да си даде сметка за нагласите, проблемите и отговорностите на другия. И този път учителите седнаха на ученическата скамейка, а ученици застанаха пред класовете. Необичайният ден завърши с обща оперативка, ръководена от госпожа Кюпрюджиева, на която учители и ученици споделеха своите впечатления от разменените роли. Думата взеха „малките учители“, които отбелязаха сериозните си наблюдения и изводи както за професията на педагога, така и за оговорностите на ученика. Видимо развълнувани от думите на своите ученици, учителите също изразиха очакванията си да ги видят като бъдещи колеги. Госпожа Кюпрюджиева попита  учителите стажанти дали биха се насочили към професията на учителя. Нямаше гора от ръце, но около 30% от учениците проказаха желание. Мнения и изводи изказаха и учениците, управляващи училището в този ден: Айсун Сюлейман от ХII клас – изпълняващ длъжността директор, Гюлджан Исмаил - ХII и Ерсан Ибрям от ХI клас бяха  зам. – директори,  Селма Рейхан от Х клас –  технически секретар. Госпожа Кюпрюджиува предложи в годината да има още такива дни, в които, влизайки в „обувките на другия“,  да се повиши мотивацията и комуникацията между ученици и учители. Във впечатленията на учениците ясно се открои констатацията за големите отговорности на учителите и на ръководството на едно учебно заведение. Много зряло учениците учители вникнаха в същноста на обучението като двустранен процес. Те се обърнаха с призив и към двете страни в обучителния процес -учители и ученици, да бъдат по-отговорни и дисциплинирани, за да се постигне траен ефикт от обучението. С пожелание за интересен и полезен училищен живот се сложи точка  на този необичаен ден в СУ „Йордан Йовков“.  

ИНФО Клуб School days

Снимки Клуб ФОТОграфия