Понеделник, 11 Декември 2023г.
В „Йовков“ ще бъде създадена Човешка библиотека (The Human Library)

През следващата седмица в „Йовков“ ще започне създаването на Човешка библиотека по Проект  „Знания за правата на човека“ в партньорство с "Амнести Интернешънъл" - най-голямата правозащитна организация в света, която от тази година има официално представителство в България.

„Йовков“ е едно от трите училища в страната, в които ще се изгради библиотека от този тип. В рамките на проекта учениците ще се запознаят с метода, ще научат как практически се организира библиотека, както и как да обучават книгите-участници.  

Мероприятията  ще се водят от Джафер Саатчъ - дългогодишен обучител на Съвета на Европа и Координатор „Обучение по правата на човека“ към „Амнести Интернешънъл“ - България.

Човешката библиотека  (The Human Library) се заражда в Дания. Идеята, създадена през 2000 г., е да се „публикуват хората като отворени книги“, така че човек да може да задава въпроси за нечий живот и да разбере проблемите му по-добре. Проектът ще помогне на младите хора да разберат по-добре различните култури и житейски истории на хората около тях. Освен това, той ще помогне за насърчаване на толерантността и  преодоляване на предразсъдъците.

Клуб „Журналист“