Понеделник, 11 Декември 2023г.
Йовковци отново се включиха в най-голямото Международно състезание в света KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS
чуй новината

 

 

 

 

 

На 11.02.2023г., 48 ученици от СУ „Йордан Йовков“ се включиха в най-голямото Международно състезание в света KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS по английски език.

Високо мотивираните ученици от „Йовков“ взеха участие в училищния кръг на всички нива - от Pre А1 до В2, които са ориентирани към изискванията на Общата Европейска Езикова Рамка, а обхванатите ученици са от 8 до 18 години.

Учениците бяха подготвени по най-високите стандарти на чуждоезиковото обучение от учителите си по английски език. Всички участници ще получат  сертификат за участие в KGL състезанието.

При спазването на висока конфиденциалност, писмените работи бяха засекретени и изпратени веднага след приключване на състезанието към Международен проверяващ център, където чрез сканиране ще бъдат проверени отговорите.

Състезанието винаги има изключителната подкрепа на Директора на училището - госпожа Недялка Кюпрюджиева и е фаворитно за господин Стоян Георгиев – ЗДУД, който също е със специалност английски език.

Клуб „Журналист“ и клуб „Фото свят“