Понеделник, 11 Декември 2023г.
Състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS

Състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS е най-голямото училищно състезание по английски език в света. Състезанието KGL се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. У нас състезанието KGL се провежда от сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“.
В състезанието KGL могат да участват учениците от училищата/специализираните учебни центрове за допълнително обучение по чужд език (наричани занапред „Учебно заведение“), членове на сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ (наричана занапред „Асоциацията“).
Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по английски език с връстниците си в   България (на вътрешноучилищен и национален етап), а победителите – и на международен етап, с ученици от други страни. Във вътрешноучилищния кръг ще участват следните ученици от СУ "Йордан Йовков".

KGL 2023 Списък на уч-те за състезанието КГЛ.pdf