Сряда, 19 Юни 2024г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
чуй новината

На 17 януари 2023 г. Росица Ангелова - прокурор от Районна прокуратура

– Кърджали в рамките на един учебен час разказа на единадесетокласниците от Средно училище „Йордан Йовков“ – Кърджали за наркотиците и как те биха могли да станат лесен начин да изгубиш свободата си. На достъпен за тях език прокурор Ангелова ги запозна в какво се изразяват съставите на престъпленията, свързани с наркотиците –производството, преработката, придобиването или държането на наркотични вещества или техни аналози, разпространение на наркотични вещества, засяването или отглеждането на растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на конопа, както и за управление на моторно-превозно средство след употреба на такива, както и какви наказания предвижда закона за тях.

Какви са рисковете от употребата на наркотици и наказателната отговорност, която следва да понесат при извършване на конкретни деяния, също бе засегната по време на урока от магистрата, която разказа на учениците и за рисковете, които крие употребата на наркотични вещества и как това би повлияло на живота и здравето им.

Във втората част на лекцията прокурор Ангелова запозна накратко единадесетокласниците със правата им при сключване на трудов договор и постъпване на работа, както и кой е органа, който защитава техните права при нарушение от недобросъвестен работодател или неправомерно уволнение.

Проведената лекция бе част от Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури, която за втора учебна година се провежда съвместно между Окръжен съд – Кърджали, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Кърджали и Средно училище „Йордан Йовков“ – Кърджали.

17 януари 2023 г.                                

Пресцентър

 Окръжен съд – Кърджали

тел.:  0361/58183;
kardzhali-os@justice.bg
https://kardzhali-os.justice.bg/