Понеделник, 11 Декември 2023г.
Призови места за талантливите ученици на „Йовков“ на Националния конкурс „Космосът и аз“
чуй новината

Ученици от СУ ,,Йордан Йовков “  заеха призови места на Националния конкурс под мотото „ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА“ на тема  „Космосът и аз“, организиран от  Българска академия на науките, Институт за космически изследвания и технологии, с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

В конкурса, който предизвика голям интерес, се включиха ученици от I до XI  клас, всички те се класираха на призовите места и получиха грамоти за отлично представяне.

От  I a клас са: Андрей Атанасов, Берен Исмаил,  Васко Кайряков  и Елиф Мустафа  с ръководител Дюрие Махмуд.

 II б клас -  Азра Барзат с ръководител  Биляна Башаранова.

Учениците от  II в клас с ръководител  Айлин Тасим получиха  награда за колективно участие. 

От III а клас - Симге Бехчедова с ръководител Росица Христова.

Учениците от  III д клас с ръководител  Айлин Тасим също получиха награда за колективна работа.

 IV б клас - Николай Травлев с ръководител  Айлин Тасим.

От VI в клас- Бусе Чауш, VII в клас - Бахар Ферад и от VII г клас - Диля Осман с ръководител Нилюфер Барзат.

XI  а клас - Харика Ибрямова  с ръководител  Венета Орешкова.

 

 

Клуб „Журналист“