Понеделник, 11 Декември 2023г.
Йовковци-победители на Международен предприемачески хакатон
чуй новината

Екип "Sirius'' в състав - Мелин, Александър, Харика, Ебру и  Александра от 11. клас и техният ръководител г-жа Галина Попова завоюваха призови места на  Национално състезание, първи семестър на Panda Labs  „Бъдещето на градовете и селата“ в глобалната иновационна програма  на неправителствената организации  WWF Bulgaria, с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Kaufland България.

Младите предприемачи на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали се класира в топ 3 от 120 екипа и спечелиха специалната наградата „Най-блестящата звезда в хакатона“, сертификати и предметни награди.

В продължение на три дни участниците решаваха интересни и нестандартни предприемачески казуси. Направиха алтернативен избор между три казуса, свързани с темите: „Умни села“, „Производство и дистрибуция на плодове и зеленчуци“, и „Социално предприемачество“. Екип "Sirius'' избра темата „Умните села“. Международният хакатон премина през няколко етапа - първо генериране на бизнес идея, структуриране и представяне на презентация пред професионално жури и изготвяне на прототип.

 Те разработиха иновативна идея, свързана със сензори, вградени с AI artificial inteligent, който възприема и записва информация според метереологичните условия, и дава сигнал при първа необходимост  към найлонови чадъри, разположение под почвата, които се отварят за около 30 секунди, и защитават растенията. Учениците представиха и мобилно приложение, което уведомява потребителите с мотото ''Не се тревожи твоите растения са защитени!''. Екипът изработи и презентация с необходимата информация в рамките на 24 часа.

Клуб „Журналист“