Четвъртък, 8 Декември 2022г.
Йовковци участваха в еднодневно обучение – част от SEAкселератор Първи сезон 2022 – 2023
чуй новината

Учениците от 11.  и 12. клас, под ръководството на преподавателя им  по предприемачество – Димитър Календеров, участваха в еднодневно обучение – част от SEAкселератор Първи сезон 2022 – 2023, което  се проведе в град Кърджали.

Обучители бяха  преподавателите от Американския университет в България - Росен Петков и Евелина Ван Менсел, които представиха темата: “Бизнес моделиране чрез бизнес модел Канава“. Канавата е инструмент за стратегическо управление за бързо и лесно дефиниране и комуникация на бизнес идея или концепция.

 По време на обучението йовковци имаха възможността да се запознаят с организаторите и останалите участници в Акселератора, да представят идеите си и да получат обратна връзка от експерти.  

Учениците бяха разпределени на екипи,  с които преподавателите работиха интензивно, а накрая всеки имаше възможност да представи своята канава пред останалите.  

Поради мотивацията си и активното си участие, младите предприемачи на „Йовков“ получиха  сертификати за участие, издадени от АУБ,  и възможност за участие в следващия етап на SEAкселератор - Ниво 2: Индивидуално менторство и консултации от експерти. 

Проведеното обучение е част от предприемаческите дейности на йовковци, посветени на Световна седмица на предприемачеството.

Клуб „Журналист“