Четвъртък, 8 Декември 2022г.
СУ „Йордан Йовков“ отбеляза Международния ден на толерантността
чуй новината

Йовковци отправиха апел- „Бъдете толерантни!“

СУ „Йордан Йовков“-гр. Кърджали  за поредна година отбеляза Международния ден на толерантността с различни дейности- рисунки, послания, спортни игри.

В часа на класа учениците обсъждаха и написаха своите принципи за толерантността, които закачиха на видно място в класната си стая.

Спонтанно се роди идеята шестокласниците да отправят своя апел за толерантност с флашмоб. Всички заедно казаха „Бъдете толерантни!“.

Учители и ученици отправиха своите послания към другите на Дървото на Толерантността. Толерантност това е да бъдеш Човек!

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.

На тази дата през 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността.
ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.
Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.


Клуб „Журналист“