Четвъртък, 8 Декември 2022г.
Клуб „Бялата лястовица“ проведе отчетно-изборното събрание
чуй новината

На 15.11.2022 г.,   клуб „Бялата лястовица“ към СУ „Йордан Йовков“ - гр. Кърджали проведе отчетно-изборното събрание в Секретариата на Областен съвет на БЧК - Кърджали.  

На събранието присъстваха Елита Динкова - специалист „ Младежка дейност“ и Ваня Енчева – наставник на клуб „Бялата лястовица“ и преподавател в СУ „Йордан Йовков“ - гр. Кърджали.

Съгласно дневния ред на събранието бе представен и гласуван отчетът за дейността на най – младия клуб в цялата област. Обсъден и приет с гласуване бе и годишният им план за работа за 2023г. Бе направен и избор за нов координатор –Александър Петров и зам. координатор на клуба – Харика Ибрямова.

На финал доброволците си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват в доброволчески дейности и инициативи, насочени изцяло в помощ на най – уязвимите групи от нашето общество.

Клуб „Журналист“