Вторник, 7 Февруари 2023г.
„Йовков“ е сред 10 - те български училища, които са одобрени по проект „Знания за правата на човека“
чуй новината

Средно училище  „Йордан Йовков“, гр. Кърджали е сред 10-те български училища одобрени и преминали обучение по проект „ Знания за правата на човека“. През 2021/2022 г. пилотно беше тествана програмата „Толерантност, антидискриминация и права на човека“ с учениците от 9. а клас. В рамките на проекта  бяха реализирани седем теми, свързани със значението на човешките права и свободи. Госпожа Ана Златкова – учител по философия и гражданско образование, представи уроците по проекта чрез  куизи, рефлексия, дискусии, бреймсторминг и дебати с деветокласниците. Обсъжданите теми в часовете, допринасят за развиването на знания и компетенция сред учениците, свързани със зачитането на човешките права и свобода, които са важен аспект от тяхното образование.

 Програмата, в подкрепа на уменията в социалната сфера, е свързана с прояви на толерантност за намаляване дискриминационните нагласи и предразсъдъци с езика на омразата в българските училища. Целта на този проект е постигане на положителни промени и тенденции против нарушаване на правата на човека и нетолерантност, дискриминация и омраза сред подрастващите. В дългосрочен план проектът ще даде възможност за създаване на неформална мрежа от млади хора, които могат да работят заедно за осъществяване на дейностите, което е особено ценно за населени места без младежко НПО и клубове.

Проект "Знания за правата на човека" се финансира от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Национална асоциация на ресурсните учители е партньор на Сдружение "Знание" - Ловеч, които са водеща организация по проекта.

Клуб „Журналист“