Понеделник, 11 Декември 2023г.
Йовкоци се включиха в междуучилищна дейност под надслов ,, Уча, творя и успявам!"
чуй новината

На 22.06.2022 г. в ЦПЛР - ОДК - Кърджали се проведе междуучилищна дейност  по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ под надслов: ,, Уча, творя и успявам!" В  представителната изява  йовковци участваха  с изложба на картини от семена, платна, и предмети от природни материали, изработени от сръчните ръчички на учениците от клуб „Арт ателие Възможност“, с ръководител Милка Димитрова , клуб „Сръчковци", с ръководител Стайка Ангелова, клуб „Приказките оживяват“, с ръководител Иванка Славкова и клуб „Сръчни ръчички“, с ръководител Семра Енверова.

 На сцената се изявиха клубовете по „Занимания по интереси“,  които   представиха колорита на българското фолклорно богатство.

 Народни песни изпълниха учениците от "Вокално студио", с ръководител  Гинка Матева и изпълнителите от клуб "Музикално аранжиране",  с ръководител Веселин Дойчев.   Възпитаниците на госпожа Росица Христова от клуб "Пъстра шевица",  представиха „Цветен танц“ и танца ,,Буенек“.

Клуб „Журналист