Събота, 25 Май 2024г.
Ученици от СУ „ Йордан Йовков“ финалисти на Национална университетска олимпиада

Дванадесетокласници от профил „Технологичен – Стопански мениджмънт“ с ръководител госпожа Галина Попова се включиха в Национален конкурс на ИУ–Варна, катедра  „Счетоводна отчетност” с есе в проекта „Счетоводството - едно образование с много възможности”. Академичният съвет класира на призови места в Националната университетска олимпиада Гюлджан Юсри Исмаил с 80 точки, Мариан Мюмюн Барбарос с 77 точки и  Айсун Мехмед Сюлейман с 63  точки. Те са приети за редовни студенти в специалност „Счетоводство и одит“ на икономическия университет. За оригиналност на идеите, самостоятелно мислене, лична ангажираност, добър стил и правилен изказ отличените разработки ще бъдат публикувани в специализирано академично издание.