Вторник, 7 Февруари 2023г.
Ученици от СУ „Йордан Йовков“ финалисти на Национална университетска конференция
чуй новината

Единадесетокласници от профил „Предприемачески“, с ръководител госпожа Галина Попова, заеха призови места на  VI-та Национална екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 2022 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -  Бургас, катедра  „Екология и опазване на околната среда”. Младите предприемачи участваха с  презентации и проектни разработки в различни тематични направления. Академичното жури оцени високо предложените екологични решения.

Второ място, сертификат за участие, предметна награда и  ваучер за морски круиз завоюва Стефания Йорданова в направление „Синя икономика“, с разработката си за пречистване на  Водното огледало на гр. Кърджали.

С награда „Екологичен принос“ и грамота за участие  е отличена Илайда Айта, която участва с презентация на тема: „Преработка на биологичните отпадъци на фирма  „Шенел“, гр. Кърджали“, в направление  „Управление на отпадъците“.

В направление „Екотуризъм и екологично въздействие на туризма“ награда спечели Нефизе Бейсим, с разработката си „Осигуряване на поддържаща инфраструктура на екорайон с. Лисиците“.

  Мюге Юмерова впечатли журито с презентацията си на тема: „Отстраняване на плаващите сметища по големите водни басейни в регион Кърджали – язовир Кърджали и язовир Студен Кладенец“, в направление „Пречистване на води“.

Учениците са приети за редовни студенти в специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Екологичен мениджмънт“ - по избор. За оригиналност на идеите, самостоятелно мислене, лична ангажираност, добър стил и устойчиви екологични решения отличените разработки ще бъдат публикувани в специализирано академично издание.

Клуб „Журналист“