Сряда, 29 Март 2023г.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ

   П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 16 май 2022 г., в часа по гражданско образование, съдия Васка Халачева от Окръжен съд – Кърджали се срещна с единадесетокласници от Средно училище „Йордан Йовков“ – Кърджали и изнесе пред тях лекция на тема „Съдебни процедури с участието на деца, правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита. Как в съдебното производство се определя размерът на издръжката на малолетни и непълнолетни деца, при развод на родители или родени от фактическо съжителство на родителите. Какво е производство по чл.127а от Семейния кодекс – спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина“.

Учениците научиха какво е определението за „дете“, кои са органите, които се грижат за правата на децата, и в частност - как се упражняват и защитават техните права в производството пред съд при един бракоразводен процес, или при спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина.

 „Ние трябва да спазваме задълженията си, но за да бъде това наше задължение осъзнато, първо трябва да научим правата си. Важно е човек да знае правата си, да ги охранява, а когато му ги нарушат, да знае към кого да се обърне за защитата им“, апелира към учениците магистратът и на достъпен за тях език тя отговаряше на поставените въпроси.

Представената от съдия Васка Халачева лекция бе част от редицата предвидени за учебната 2021/2022г. по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като тази година лекциите се представят съвместно между  Окръжен съд – Кърджали, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Кърджали.

16 май 2022 г.                        

Христина Русева,

Връзки с обществеността

 в Окръжен съд – Кърджали

 тел.:  0361/58183; 0882745656;

okrsad_kj@mail.com; https://kardzhali-os.justice.bg/

https://kardzhali-os.justice.bg/bg/18818/20971