Сряда, 29 Март 2023г.
Ден на ученическото самоуправление в „Йовков“

За Европа 9 май е ден на обединението и мира, а по дългогодишна традиция за СУ „Йордан Йовков“ 9 май е ден на ученическото самоуправление. Той започна необичайно, с оперативка преди първия учебен час. Учителската стая приюти младите ентусиасти, решили да опитат вкуса на предизвикателството да застанат пред своите съученици.

И този път учителите седнаха на ученическата скамейка, а ученици застанаха пред класовете.  Всички преподаватели имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа. Учениците-учители бяха развълнувани и щастливи, че техни връстници успяват да се справят с учебния процес и се докоснаха, макар и за кратко,  до професията „учител“, осъзнавайки колко важна и отговорна е работата на педагога.

Специално място сред всички мероприятия посветени на деня, заеха  децата със специални образователни потребности. С помощта на учениците, които изпълняваха ролите на ресурсен учител и психолог, изработиха българското и европейското знаме и табло за Деня на Европа.

Училищното радио School days излъчи емисия „9 май – от Деня на победата до Деня на Европа“.

Необичайният ден завърши с   химна на България и с Одата на радостта, в изпълнение на   Детска фолклорна вокална група.  Последваха интересни факти за историята на одата, представени от шестокласничките Анджелина Димитрова и Кристина Димитрова.

На обща оперативка учители и ученици споделиха своите впечатления от разменените роли и с оживено обсъждане на постигнатите резултати, с препоръки и коментари за отношението на младите хора към училището и помежду им, за отговорността на учителя и неговата активна роля за успешното протичане на всеки час.  

Мнения и изводи изказаха и учениците, управляващи училището в този ден: Ирена Петрова от ХII а клас – изпълняваща длъжността директор на училището, Мевля Юсуф от  ХII а клас и Светлан Димитров  от ХI а клас бяха замаместник – директори. Те освен констатацията за големите отговорности на ръководството на едно учебно заведение, много зряло вникнаха в същността на обучението като двустранен процес.

Поздравления към участниците за реализираната прекрасна инициатива отправи госпожа Недялка Кюпрюджиева - Директор на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали.

Тя се обърна с призив и към двете страни в обучителния процес -учители и ученици, да проявяват емпатия един към друг. Преди да предприемат действия  да се поставят на мястото на другия.  

 

Клуб „Журналист“