Понеделник, 22 Април 2024г.
Клуб ,,Бялата лястовица“ изнесоха демонстрационни уроци

Клуб ,,Бялата лястовица“  изнесоха демонстрационни уроци по Първа долекарска помощ

На 29.04.2022 г., доброволците на БМЧК от клуб ,,Бялата лястовица“  демонстрираха знания и умения по Първа долекарска помощ.
По покана на госпожа  Таня Петкова  и госпожа  Венета Орешкова доброволците изнесоха демонстрационни уроци по  човекът и природата в шестите класове  на тема ,,Хигиена и здравни познания за кръвоносна система“.
Шестокласниците се заповнаха с основни правила при оказване на първа помощ при артериални, венозни и капилярни  кръвотечения. Реанимационни дейности при сърдечна недостатъчност , кръвотечения от носа и ухото. С особено голям интерес се приеха от учениците правилата за последователност при първична обработка на раните.
След проведения демонстрационнен урок, белокрилите лястовици получиха  втора покана да представят урок на темата ,, Хигиена на опорно двигателнасистема“
Човешкият живот е всичко! Той трябва да бъде спасен!

Клуб „Журналист“