Петък, 9 Юни 2023г.
СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА VІІ ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ

На 10 и 11 ноември  Департаментът за информация и усъвършенстване на учители организира Есенен научно-образователен форум. Традиционно академичната проява е посветена на Климентовите дни на Софийския университет. Темата на тазгодишния форум е „Съвременни педагогически технологии в образованието“. Г- жа Галина Попова представи педагогическата колегия  на област Кърджали с научен доклад и сподели професионален опит като обучител и национален консултант по предприемачество. Научната разработка на тема "Иновативното предприемаческо образование – неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система" има за цел да бъдат събрани и представени актуални научни изследвания и добри практики, свързани със същността на предприемачеството и приложението му в процеса на обучение и възпитание на децата и учениците от различни степени на образование. Докладът ще бъде публикуван в годищното академично издание на Алма матер.