Сряда, 29 Март 2023г.
Единадесетокласниците научиха как могат да станат „съдия“, „прокурор“ и „следовател“

На 11.04.2022г. ученици от единадесети клас на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали имаха възможността да научат как могат да станат „съдия“, „прокурор“ и „следовател“.

В два поредни учебни часа по гражданско образование съдия Йорданка Янкова от Окръжен съд – Кърджали и зам.прокурора на Окръжна прокуратура – Кърджали – Димитрина Делчева бяха посрещнати от XI А и XI Б клас и представиха пред тях темата „Професията „съдия“, „прокурор“, „следовател“  и запознаване със статута на магистратите“.

Съдия Янкова запозна единадесетокласниците със статута на съдията и с условията, на които трябва да отговаря един юрист, когато завърши специалност „Право“ и желае да работи като „съдия“, както и с принципите на независимо, справедливо и безпристрастно правораздаване. Прокурор Делчева разясни професията на „прокурора“ и “следователя“, и представи пред учениците структурата на прокуратурата  и следствените отдели, както и част от действията по разследването в досъдебната фаза.

След края на всяка лекция магистратите отговаряха на въпросите, които учениците задаваха във връзка с това дали могат като непълнолетни да бъдат свидетели.

През втория срок на учебната 2021/2022 г. съдии и съдебни служители от Окръжен съд – Кърджали, съвместно с прокурори от Окръжна прокуратура – Кърджали и Районна прокуратура – Кърджали, ще представят поредица от лекции на различна правна тематика, като част от Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ , реализирана от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

 

Клуб „Журналист“