Сряда, 19 Юни 2024г.
Директорът на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали изказва искрената си благодарност

Уважаеми ученици, родители и  учители,
Изразявам огромна благодарност - от свое име и от името на целия педагогически екип на СУ  „Йордан Йовков“ – Кърджали за оказаната подкрепа в организираната дарителска кампания на Министерството на образованието и науката и БЧК „Деца помагат на деца“ за събиране и изпращане на хуманитарна помощ за децата от българските неделни училища в Украйна.
С огромно желание и ентусиазъм доброволците на БМЧК от клуб ,, Бялата лястовица“ пренесоха, пакетираха и надписаха  всички дарени  от учениците, техните родители и учители санитарни и хигиенни материали за връстниците си в Украйна в складовата база на  БЧК- Кърджали. 
Предадоха пакети с хранителни продукти от първа необходимост на ,, Хоспис Червен кръст“ ,  Център за настаняване за деца и младежи с увреждания-  кв. Веселчане,  Защитено жилище за хора с умствена изостаналост- кв. Байкал и Манастир ,,Св. Йоан Предтеча“- кв. Веселчане.
За пореден път доказахте вашата отзивчивост и съпричастност в  такива благотворителни каузи. Вие отново дадохте пример за хуманизъм и съпричастност!
Пожелавам на всички благоденствие, здраве и мир!
Честито Благовещение!
Нека благите  вести за разбирателство, целомъдрие, човешка любов и мир да пребъдат!

Н. Кюпрюджиева                     
Директор на СУ ,,Йордан Йовков“ – Кърджали