Вторник, 7 Февруари 2023г.
Втора сесия на Детско полицейско управление в Кърджали

В началото на учебната година в Кърджали стартира и втората учебна година по проекта „Детско полицейско управление“. В него се обучават  27 четвъртокласници от СУ „Йордан Йовков“- Кърджали.

Учебната година стартира със среща с младите  червенокръстци. Темата „Как да постъпим, когато някой изпадне в безсъзнание“  беше интересна и забавно поднесена. Беседата на г-жа Стефка Илиева - психолог от ОД на МВР- Кърджали  беше на тема „Изграждане на социални умения“.

През втората учебна година програмата включва обучение по детска полицейска защита, здравословен начин на живот, изграждане на социални умения и умения за собствена безопасност.Заниманията се водят от доброволци на БЧК, полицейски инспектори, инструктор по полицейска лична защита.

Четвъртокласниците  ще се запознаят с младежката престъпност и основите на Закона за закрила на детето.

Учениците с желание и нетърпение очакват мероприятията на Детско полицейско управление.