Сряда, 29 Март 2023г.
Единадесет ученици на ,,Йовков“ ще се явят на областния кръг на Националното състезание "Лаборатория за изкуство"

Единадесет ученици на СУ ,,Йордан Йовков“ – Кърджали се класираха за областния кръг на Националното състезание по изобразително изкуство ,,Лаборатория за изкуство‘‘. 
В състезанието, което се проведе 05.03.2022 година, се включиха общо 17 ученици от IV, V и  VII клас. Класираните ученици от четвърти клас са: Беркай Тапанджъ, Фахри Мюмюн,  Езги Исмаил, Елис Назим,  Никол Величкова и Ванеса Митрева; от пети клас са: Александра Димитрова, Косара Камарева,  Сирма Камарева и Нехир Сами; от прогимназиален етап е седмокласникът Емирджан Ахмед. Творците дадоха воля на въображението си, показаха знания и умения в областта на изобразителното изкуство, вдъхновени от темата за природата, която разкриха чрез цвят и форми.
Директорът на училището, госпожа Недялка Кюпрюджиева, бе поздравена с Благодарствено писмо за положените  усилия и точност при организирането и провеждането на общинския кръг на състезанието от Галя Георгиева, главен експерт в дирекция СПУО.
Госпожа Кюпрюджиева поздрави преподавателите и учениците за достойното представяне и пожела успех на предстоящите кръгове. 
Клуб ,,Журналист“