Понеделник, 11 Декември 2023г.
За свободни места за ученици в паралелки в СУ „Йордан Йовков” за учебната 2021/2022 година

I.На основание чл.104, ал. 3 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Ви уведомяваме, че в СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали има следните свободни места за ученици за учебната 2021/2022 г. :             
За 2 клас – 7 места 
За 3 клас – 2 места 
За 4 клас – 3 места
За 5 клас – 19 места
За 7 клас – 14 места
За 11 клас – 2 места
За 12 клас – 6 места
ІІ. Условия за заемане на свободните места 
1. Местата се заемат при спазване на изискванията на НАРЕДБА                            
№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – при разлика в учебния план се държат приравнителни изпити.