Събота, 25 Май 2024г.
Имена на ученици, класирани за областен кръг на различните олимпиади

Приключиха общинските кръгове на олимпиадите по различните учебни дисциплини. И тази година учениците на СУ ,,Йордан Йовков“- Кърджали  се включиха  активно на този кръг и се представиха достойно.

Директорът на училището, госпожа Недялка Кюпрюджиева, поздрави учениците за постигнатите отлични резултати. Поздрави и учителите, които успяха да ги подготвят. Тя пожела  достойно представяне на областните кръгове!

 

Имена на ученици, класирани за областен кръг на различните олимпиади

Олимпиада ,,Знам и мога“ за учениците от IV клас

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Матея Георгиева

IV а клас

Милка Димитрова

2.

Христо Георгиев

IV а клас

Милка Димитрова

3.

Нехир Мустафа

IV б клас

Фани Терзиева

Национално състезание по компютърно моделиране

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Мария-Тереза Манева

IV  б клас

Магдалена Русева

2.

Ралица Илева

IV а клас

Магдалена Русева

3.

Рафаел Петрова

IV а клас

Магдалена Русева

 

 

Олимпиада по български език и литература

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Георги Болярски

V а клас

Роса Николова

2.

Косара Камарева

V а клас

Роса Николова

3.

Акай Моллаахмед

V в клас

Хабибе Халибрям

4.

Анелия Сакалиева

V в клас

Хабибе Халибрям

5.

Даниел Тихов

V в клас

Хабибе Халибрям

6.

Елеонора Борисова

V в клас

Хабибе Халибрям

7.

Елиф Юсеин

V г клас

Хабибе Халибрям

8.

Мелек Бекир

V г клас

Хабибе Халибрям

9.

Берин Али

VI а  клас

Елмира Димитрова

10.

Светла Георгиева

VI а  клас

Елмира Димитрова

11.

Катерина Атанасова

VI б  клас

Елмира Димитрова

12.

Кристина Димитрова

VI в  клас

Елмира Димитрова

13.

Мария- Магдалена Колева

VI в  клас

Елмира Димитрова

14.

Иво Тихов

VII а  клас

Велина Петрова

15.

Гюлсюн Касим

VIII а  клас

Велина Петрова

Олимпиада по математика

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Христо Георгиев

IV а клас

Милка Димитрова

2.

Данаил Иванов

IV а клас

Милка Димитрова

3.

Айча Мехмед

IV б клас

Фани Терзиева

4.

Гюнер Рамис

IV г клас

Магдалена Русева

5.

Акай Моллаахмед

V в клас

Гергана Андонова

6.

Берин Али

VI а  клас

Невена Керезова

7.

Катерина Атанасова

VI б  клас

Невена Керезова

8.

Михаил Диков

VI б  клас

Невена Керезова

9.

Кристина Димитрова

VI в  клас

Невена Керезова

10.

Сечил Али

VI г  клас

Нурджан Бекир

11.

Иво Тихов

VII а  клас

Стефка Иванова

Олимпиада по  английски език

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Петър Диков

XI а клас

Невена Михайлова

 

 

Олимпиада по биология и здравно образование

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Ирена  Петрова

XII а клас

Ваня Енчева

2.

Кристиян  Календжиев

XII а клас

Ваня Енчева

3.

Мерджан  Моллахадан

XII б клас

Ваня Енчева

 

Олимпиада по химия и опазване на околната среда

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Милослава Гърнева

VII а клас

Анета Кехайова

2.

Мерлин Ферад

VII в клас

Анета Кехайова

Олимпиада по физика

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Иво Тихов

VII а клас

Таня Петкова

2.

Мирослава Гърнева

VII а клас

Таня Петкова

3.

Анделина Дюлгерова

VII б клас

Таня Петкова

Олимпиада по астрономия

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Катерина Атанасова

VI в клас

Таня Петкова

2.

Анджелина Димитрова

VI в клас

Таня Петкова

3.

Деница Митева

VI в клас

Таня Петкова

4.

Кристина Димитрова

VI в клас

Таня Петкова

5.

Мария-Магдалена Колева

VI в клас

Таня Петкова

6.

Симона Желева

VI в клас

Таня Петкова

4.

Айша Мехмед

       VI г клас

Таня Петкова

5.

Берна Юсуф

VI г клас

Таня Петкова

6.

Гюлиз Сюлейман

VI г клас

Таня Петкова

7.

Мерве Шевахтин

VI г клас

Таня Петкова

8.

Сечил Али

VI г клас

Таня Петкова

9.

Съла Емин

VI г клас

Таня Петкова

10.

Борис Димитров

VII б клас

Таня Петкова

11.

Селин Ахмед

VII б клас

Таня Петкова

12.

Сияна  Гочева

VII б клас

Таня Петкова

13.

Халит Халит

VII б клас

Таня Петкова

14.

Харика Ибрямова

X а клас

Таня Петкова

 

Олимпиада по история и цивилизация

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Иво Тихов

VII а клас

Славея Нинова

Олимпиада по география и икономика

 

Име на ученик

Клас

Учител по предмета

1.

Синем  Ахмед

X б клас

Божидар Дедьов