Сряда, 29 Март 2023г.
Йовковци част от семейството на толерантните хора

Всяка последна сряда на месец февруари по света се отбелязва Световният ден за тормоза в училище. 
За поредна година в СУ ,,Йордан Йовков“ – Кърджали  беше истински празник на розовото. Всички ученици активно взеха участие в инициативата, подкрепяни от своите учители и издигнаха призиви „Не на тормоза, но не за ден!“, „Не на насилието!
 Още в ранните часове на деня, ученици посрещаха  съучениците си и учителите с изготвени малки розови фланелки с послания. Денят продължи с тържество  във фоайето на първия етаж, посветено на ,,Деня на розовата фланелка“. Директорът на училището, госпожа Недялка Кюпрюджиева, отправи своето послание: ,,Да кажем не на тормоза и насилието в училище, не само за днес – в ,,Деня на розовата фланелка“, а винаги! Приканвайки цялото общество да заклеймим, да осъдим всяка форма на насилието, като утвърждаваме толерантността, добронамереността и емпатията навсякъде! Тя представи розовия дневник на училището, озаглавен - ,,Защо да кажем ,,Не“ на тормоза в училище“, в него цялата училищна общност може да изрази своето послание. Тържеството продължи с танцьорите от танцовата група на училището, които танцуваха зумба. Въодушевени от танца, към  тях се присъединиха всички ученици. 
 Сред предшестващите деня инициативи, които училището организира против тормоза бе и срещата на всички трети класове с представители на ОСНВ-Кърджали, които дискутираха и проведоха интерактивни игри на тема ,,Фестивал на емоциите”.   
Часът на класа на всички класове от  I-XII клас бе посветен на тормоза в училище. Класните ръководители представиха презентация  за  формите и класификацията на тормоза, като акцентираха  върху действията  срещу тормоза и методи за решаване на конфликти и казуси. В подкрепа, учениците нарисуваха рисунки, написаха послания, изготвиха постери, които бяха поставени на таблото „Училище без тормоз“ и обработени в презентации и видеа, носещи послания „Не на тормоза!“, „Не на насилието! 
Клуб ,,Журналист“