Вторник, 7 Февруари 2023г.
Открит интерактивен урок по математика в СУ ,,Йордан Йовков“

На 17.01.2022 в СУ ,,Йордан Йовков“ се проведе публична изява по НП ,,Занимания по интереси“, клуб „Забавна математика“ , в който са включени учениците от  V г клас, с ръководител Нурджан Бекир – старши учител по математика.

Гости на изявата бяха директорът на училището г-жа Недялка Кюпрюджиева, заместник-директорите, г-жа Людмила Чаушева и г-н Стоян Георгиев и учителите от МО на ПМД.

Темата на урока, който протече под формата на игра,  беше „Игра на Kahoot“.

Kahoot е безплатна учебна платформа, която се използва всеки ден от милиони хора по целия свят за откриване, създаване, провеждане и споделяне на учебни игри.

Образователната игра, в която участваха петокласниците, се проведе в два етапа.

В първия етап учениците се състезаваха в „Classic mode“ (класически режим), където всеки играч играе самостоятелно. На първо място се класира Сунай Иса, на второ Хакан Муса и на трето Мелек Бекир;

Вторият етап протече под формата на „Team mode“ (екипен режим), където учениците бяха разделени на два отбора – червени и сини. Победители от втората част на играта бяха червените.  

Всички първенци получиха предметни награди.

 

Клуб ,,Журналист“