Вторник, 7 Февруари 2023г.
Публична изява на групата по английски език от „Твоят час“

На 11 май в кабинет 407, от 14 часа се проведе публична изява  на група "Преодоляване на затруднения по английски език" . Групата е сформирана от ученици от IX б по проект "Твоят час" в СУ "Й. Йовков"- Кърджали с ръководител Н.Михайлова. Темата на занятието беше "Round up" ( Преговор) и цел да се упражнят и презентират говорните умения, придобити от учениците по време на допълнителните часове по английски по проект " Твоят час". Обсъдиха се учебни видеоклипове към учебника English in mind 1. Видеоклиповете, представящи тийнейджърска тема ( Скарване и сдобряване на двама тийнейджъри), дадоха възможност да се  демонстрира разговорен английски. Десетте ученици, упражнявани по проекта "Твоят час", умело обсъдиха пред съученици от IXа и VIIIб клас темата на видеоклиповете. Бяха демонстрирани и специално подготвените от ръководителя на групата упражнения за развиване на говорните умения. На урока присъстваха и учителите по английски език И. Нейчева, Хр. Митова и Елмира Димитрова

 

 

ИНФО Клуб School days

Снимки Клуб ФОТОграфия