Сряда, 19 Юни 2024г.
Ръководството на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали ПОЗДРАВЯВА

Всички ученици I-XII клас, учители, служители и родители, които се включиха активно в Коледната благотворителна кампания от 13.12. до
21.12.2021    г.. От участието в организираните базари за коледни изделия и кулинарен базар бе събрана сума от 6516,05 лв. (шест хиляди петстотин и шестнадесет лева) и 20 евро (двадесет евро). Цялата сума ще бъде дарена до 23.12.2021    г. за лечение на ученик от училището.