Понеделник, 22 Юли 2024г.
Предколедно към педагозите от СУ “Йордан Йовков“

Огромно БЛАГОДАРЯ, колеги!
За това, че сте отдадени на професията учител, на любимото училище.
Вие сте мотора, двигателя на развитието му! Силни сме с това, което вие правите всеки ден за всяко дете ,за всеки ученик. Вие сте причината за всеки малък напредък и всеки голям успех не само на учениците, но и на всички нас - учителите, училището.
Радващо е да се работи с колектив, като нашия - силна смес от младост и мъдрост, амбиция и постоянство, професионализъм и талант, ежедневна грижа и отговорност.
Благодаря и на всички колеги от непедагогическата подкрепа-за тихата им и ежедневна грижа, която усещат всички от голямото семейство на “ Йовков“, особено сега, в трудните времена на пандемията.
Коледа наистина е време за признателност и доброта!
Нека да бъдем смирени през тези светли дни преди Рождество!
Да бъдем изпълнени с вяра и надежда за здраве, благоденствие и по-добри дни!
А аз и с уважение и благодарност за всичко добро, направено от вас - силната страна на „Йовков“!
БЛАГОДАРЯ ВИ!

Недялка Кюпрюджиева
Директор на СУ "Йордан Йовков"
гр. Кърджали