Вторник, 16 Август 2022г.
Бинарен урок в СУ „Йордан Йовков“

На 16.12.2021 г. в СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали бe проведен бинарен урок по литература и музика с учениците от 5.В клас на тема „Сюжет на народната песен „Троица братя града градяха““, под ръководството на учителите по съответните предмети: госпожа Хабибе Халибрям и  госпожа Гинка Матева.

Фокусът на урока бе насочен към народната песен, нейните жанрови особености и основните сюжетни моменти на песента „Троица братя града градяха“. Урокът започна с припомняне на характерните особености на народната песен, изучавани в часовете по музика и литература, а вълнуващото представяне на песента от г-жа Гинка Матева, вплела в едно декламация и музикално изпълнение, развълнува учениците от 5.В клас. Урокът продължи с беседа и анализ на основните сюжетни моменти на песента чрез мултимедийни средства.

Наличието на двама учители стимулира учениците да се включват активно в урока, да сравняват различни гледни точки, да изразяват своето мнение и отношение, да правят междупредметни връзки. В края на урока те изразиха мнение, че дълго ще помнят този „емоционален“ бинарен  урок и  очакват още такива уроци.

 

 

Клуб ,,Журналист“