Четвъртък, 19 Май 2022г.
Екоклуб ,, Природата и ние“

 Новосъздаденият екоклуб ,, Природата и  ние“  към СУ ,, Йордан Йовков“ получи дарение в размер на около 30 саксии  с цветя, които бяха засадени в района на училището.  Дарителят е родител, пожелал да остане анонимен. С голямо радост, весело настроение и удовлетворение учениците засадиха цветята.

Екоклубът е създаден с идеята да се повиши  екологичната култура на учениците,  да формират  природосъобразни практически умения, знания и навици за  пълноценни контакти с природата. И не на последно място,  емоционалното им  ангажиране с проблемите на екологията и възпитание на дълг и отговорност към природата.

Клубът изказва своята благодарност към дарителя и желае здраве и благоденствие!  

Клуб ,,Журналист“