Понеделник, 25 Септември 2023г.
СУ ,, Йордан Йовков“ разполага с мобилно приложение на училищния сайт

СУ ,, Йордан Йовков“ разполага с мобилно приложение, което е базирано на училищния уебсайт. То е  създадено и програмирано от Юксел Салиев - архитект на решения в Mansion Group със седалище град София  и Нурай Нури -  ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" към СУ „Йордан Йовков“.
Приложението работи с по-малко данни, което дава възможност на потребителите бърз и лесен достъп до желаната информация. Съобразено е с основните изисквания -щадене на батерия, малък разход на мобилни данни и скоростно зареждане на информация. Спазени са критериите и изискванията  определени от App Store и Google Play, при инсталиране  на приложението. Сред тях са поверителност, надеждност и лесна приложимост. Камерата и микрофонът се използват в секция Виртуално училище, които при стартиране на видео разговор са изключени.
За защита на данните се разчита на последно поколение криптиране и не се пазят логове. Очаква се към приложението да бъдат добавени  допълнителни функции, съответстващи на потребностите на училищната общност.
Школото разполага с Виртуално училище, разработено от Юксел Салиев и Нурай Нури.  Юксел Салиев е бивш ученик на СУ ,,Йордан Йовков“, отличаващ се още в ученическите си години с постижения в областта на информационните технологии.
Училището счита, че приложението е стъпка в модернизирането на технологиите и ще допринесе за по-добра осведоменост на родители и ученици.

Клуб ,,Журналист“