Вторник, 26 Септември 2023г.
Доброволците на БМЧК от клуб „Бялата лястовица“ - СУ „Йордан Йовков“ проведе отчетно-изборно събрание

На 08.11.2021 г. в градски парк „Горубсо“ се проведе отчетно-изборното събрание на клуб „Бялата лястовица“ към СУ „Йордан Йовков“ - град Кърджали. 

Съгласно дневния ред на събранието бе представен и гласуван отчетът за дейността на най – младия  клуба в цялата област. Обсъден и приет с гласуване бе и годишния им  план за работа през 2022 г.

На финал доброволците си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват в доброволчески дейности и инициативи, насочени изцяло в помощ на най – уязвимите групи от нашето общество.

  На събранието присъстваха Светломира Димитрова – специалист  „ Младежка дейност“ и Ваня Енчева – наставник на клуб „Бялата лястовица“ и преподавател към СУ „Йордан Йовков“ - гр. Кърджали.

 

Клуб ,,Журналист“