Вторник, 7 Февруари 2023г.
9 май – ден на самоуправлението в СУ „Йордан Йовков“

За Европа 9 май е ден на обединението и мира, за Русия 9 май е ден на победата, а по дългогодишна традиция за СУ „Йордан Йовков“ 9 май  е ден на ученическото самоуправление . Той започна необичайно, с оперативка преди първия учебен час.  Учителската стая приюти младите ентусиасти, решили да опитат вкуса на предизвикателството да застанат пред своите съученици. Директорът на училището Н. Кюпрюджиева, откривайки оперативката, сподели целите на този специален ден, а именно да се променят гледните точки в образователния процес и всеки от участниците в него да си даде сметка за нагласите, проблемите и отговорностите на другия. И този път учителите седнаха на ученическата скамейка, а ученици застанаха пред класовете. Необичайният ден завърши с обща оперативка, на която учители и ученици споделеха своите впечатления от разменените роли. Думата взеха „малките учители“, които отбелязаха сериозните си наблюдения и изводи както за професията на педагога, така и за оговорностите на ученика. Видимо развълнувани от думите на своите ученици, учителите също изразиха очакванията си да ги видят като бъдещи колеги. Зам.-директорът Р. Русева попита  учителите стажанти дали биха се насочили към професията на учителя. Нямаше гора от ръце, но няколко души проказаха желание. Мнения и изводи изказаха и учениците, управляващи училището в този ден: Зеррин Мехмедали от ХI клас – изпълняващ длъжността директор, Мериам Барборос и Баръш Юсуф  от ХI клас бяха  зам. – директори,  Ивелина Илиевска от Х клас – – технически секретар. М. Барбарос предложи в годината да има още един ден на ученическото самоуправление, за да се повиши мотивацията и комуникацията между ученици и учители, влизайки в „обувките на другия“. Впечатленията обобщи Зеррин, която освен констатацията за големите отговорности на ръководството на едно учебно заведение, много зряло вникна в същноста на обучението като двустранен процес. Тя се обърна с призив и към двете страни в обучителния процес -учители и ученици, да бъдат по-отговорни и дисциплинирани, с което сложи точка  на този необичаен ден в СУ „Йордан Йовков“.  

[още снимки...]

 

ИНФО Клуб School days

Снимки Клуб ФОТОграфия