Събота, 25 Май 2024г.
ОБЯВА за свободни места за ученици в паралелки в СУ „Йордан Йовков” за учебната 2021/2022 година

  ОБЯВА

за свободни места за ученици в паралелки в СУ „Йордан Йовков” за учебната 2021/2022 година

I. На основание чл.104, ал. 3 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Ви уведомяваме, че в СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали има следните свободни места за ученици за учебната  2021/2022г.:

               За 2 клас – 6 места

               За 3 клас – 2 места

               За 5 клас – 19 места

               За 7 клас – 16 места

               За 9клас – 2 места

               За 10 клас – 1 място

               За 12 клас – 6 места

 

ІІ. Условия за заемане на свободните места

 Местата се заемат при спазване на изискванията на НАРЕДБА  № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – при разлика в учебния план се държат приравнителни изпити.

 

Обучение