Вторник, 7 Февруари 2023г.
Трети май - Международен ден на Слънцето

Слънцето - най-близката до Земята звезда. За Земята, Слънцето е мощен източник на космическа енергия. То дава светлина и топлина, необходими за флората и фауната, и формира най-важните свойства на земната атмосфера. На 3 май учениците от I до IV клас на СУ „Йордан Йовков“ в часа по организран отдих и спорт напрвиха живо слънце, отбелязвайки Международния ден на Слънцето.