Сряда, 19 Юни 2024г.
ЙОВКОВЦИ - ПАРТНЬОРИ В ОБМЕН НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

В изпълнение на НП „Иновации в действие“ на МОН от 09 до 15 юни 2021 година в град Варна и град Кърджали се проведе двустранно партньорство, споделяне и преживяване на промяна чрез обмен на иновативни практики между ВТГ „Георги Стойков Раковски”, Варна и СУ „Йордан Йовков”, Кърджали. Учители и ученици, заедно с директора на училището, госпожа Кюпрюджиева, обмениха ценен опит в сферата на иновациите и проекто базираното обучение. По време на мобилността се предостави възможност за участие в различни тренинги, състезания, конкурси и иновативни практики.   Посредством реализираната мобилност се изгражда устойчивост на училищните иновации.  Създоха се позитивна работна среда, творческа атмосфера за иновации и незабравими спомени. Осъществи се  споделен опит, който вдъхновява. Крайната цел на Националната програма „Иновации в действие“ е да създаде мрежа на иновациите в образованието и  променяща учебната среда, даваща възможност за проява на креативност и постигане на успех.

По време на пребиваването си в СУ „Йордан Йовкав“, гостите от Варна се запознаха с работата на групите по Предприемачество в различните училищни степени и с иновативни практики от типа „Ученици обучават ученици“, за което се погрижиха червенокръстците от клуб „Балата лястовица“ на „Йовков“.

клуб Журналист и клуб Фото свят