Петък, 22 Октомври 2021г.
Росица Христова - класен ръководител на I A клас, начален учител , подготвилa ученици за конкурси, олимпиади и състезания